Tema: “Provocarea schimbării mediului de riscuri”
Organizat de ENISA și FORTH
Insula Creta, Grecia, 27 Iunie – 1 Iulie 2011

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (en. ENISA) împreună cu Institutul de Informatică (en. ICS) al Fundaţiei pentru Cercetare şi Tehnologie – Hellas (en FORTH) organizează a patra ediție a școlii de vară privind securitatea reţelelor și a datelor (NIS’11).

Acest eveniment se va desfășura în insula Creta, Grecia în perioada 27 iunie – 1 iulie 2011 şi va avea ca temă “Provocarea schimbării mediului de riscuri”.

Schimbarea mediului de riscuri se referă la dinamica, dependenţele şi complexitatea inerentă a Tehnologiei Informației. În acest context, schimbarea “ecosistemului” privind securitatea informaţională  este una dintre principalele provocări ale securității informației.

Acest eveniment îşi propune să pună în discuţie noile provocări în domeniul securităţii informatice având în vedere schimbările inerente în ceea ce priveşte riscurile informaţionale şi nu numai. Şcoala de vară va aduce împreună atât manageri şi factori de decizie precum și experți din industrie şi membri ai comunităţilor academice şi de cercetare pe de altă parte.

Astfel,  ISACA România dorește să aducă la cunoștința membrilor săi detaliile cu privire la această oportunitate de a obţine informaţii de actualitate privind securitatea rețelelor informatice și a datelor precum și modalităţile prin care  aceștia pot câștiga credite de pregătire profesională continuă, necesare menținerii certificărilor ISACA.

Costul participării este de 1000Euro, iar numărul de CPE-uri care pot fi obţinute pentru fiecare certificare deţinută este:

Name of certification Areas covered by the NIS Summer School (indicative) CPE/CPD estimated
ISACA, CISA Governance and management of IT; Information system support; Protection of information assets; Ca. 16
ISACA, CISM Information security Governance; Information security management; Incident management and response; Ca. 24
ISACA, CGIT IT governance framework; Strategic alignment; Risk management;  Resource management; Ca. 24
ISACA, CRISC Risk identification, assessment and evaluation; Risk response; Risk monitoring; Ca. 24

 

Mai multe informații despre acest eveniment sunt disponibile a fi consultate la adresa http://www.nis-summer-school.eu/ .

Bogdan Petre, Chapter Secretary