Procesul alegerilor continua conform calendarului.

Pozitiile din board pentru care se vor organiza alegeri sunt:

Președinte

– Conduce întâlnirile Chapter-ului și ale Board-ului

– Dezvolta si sustine planul anual de dezvoltare a asociatiei

– Coordoneaza grupurile de lucru organizate de catre asociatie

– Este membru din oficiu a tuturor grupurilor de lucru organizate de catre asociatie

– Reprezintă Chapter-ul la toate conferințele, întîlnirile in scopuri profesionale realizate în numele ISACA sau în asociere cu numele ISACA, după cum este necesar, sau poate numi un alt membru / alti membri ai Board-ului pentru reprezentare

– Prezintă raportul anual al chapter-ului la către membrii la AGM și/sau prin distribuție electonică

– Menține comunicarea cu asociația ISACA Intl și răspunde la cererile de informare ale acesteia, conform responsabilităților și cu respectarea legilor aplicabile

– Supervizeaza cadrul de control intern asupra situațiilor financiare

– Realizeaza alte indatoriri referitoare la functia sa, asa cum sunt definite in statutul asociatiei

Vice Președinte

– Preia indatoririle si sarcinile presedintelui în cazul absenței temporare sau indispobibilitatii acestuia

– Indeplineste activitatile, sarcinile si responsabilitătile presedintelui in absenta acestuia, sau delegat de catre acesta

– Ajuta presedintele cu aspectele logistice, cu activitatile implicate de organizarea intalnirilor Board-ului

– Realizeaza alte indatoriri referitoare la functia sa, asa cum sunt definite in statutul asociatiei

– Participa la intalnirile Board-ului

Secretar

– Tine minutele intalnirilor Board-ului, membrilor asociatiei, AGM, retine copii ale acestor minute

– Mentine registrul prezentei la intalnirile asociatiei

– Este responsabil de corespondenta referitoare la Asociatie

– Administreaza revizuirile statutului asociatiei, dupa cum este potrivit, respectiv asista membrii implicate in aceste revizuiri

– Asista presedintele in administrarea intalnirilor

– Se asigura de notificarea membrilor asociatiei cu privire la intalnirile Board-ului si informatiile de interes pentru asociatie rezoltate din aceste intalniri, colaborand pentru acest scop cu coordonatorul comunicare si marketing

– Realizeaza alte activitati referitoare la functia sa, asa cum sunt definite in statutul asociatiei, sau care pot fi delegate de catre Board

Trezorier

– Este custodele fondurilor asociatiei

– Inregistreaza primirea si iesirea/disbursarea acestor fonduri, dupa cum dupa cum este autorizat de catre Board si este necesar in functionarea asociatiei, in desfasurarea activitatilor asociatiei

– Inregistreaza cotizatiile catre asociatie

– Se asigura ca tranzactiile financiare respecta politicile si procedurile in vigoare

– Prezinta un raport scris la fiecare intalnire a asociatiei, dupa cum este potrivit. Prezinta si distribuie un raport asemenea raport nu mai putin de o data pe an.

– Impreuna cu Presedintele autorizeaza transferurile de fonduri de la si catre  contul creditor tinut la Asociatia ISACA.

– Depune situatiile financiare anuale spre prezentare la AGM,

– Prezinta documentele financiar-contabile persoanelor in drept, la cerere; Este responsabil de indeplinirea obligatiilor fiscale ale asociatiei

– Realizeaza alte indatoriri referitoare la functia sa, asa cum sunt definite in statutul asociatiei.

 

Alte informatii

Inca se discuta intre membri board-ului daca va fi inclusa pe lista de pozitii si cea de “CSX Liaison”

Inscriere

Pentru inscrierea candidaturii folosiți acest formular, sau trimiteți pe adresa contact la isaca punct ro informatiile necesare pentru inscrierea candidaturii:

  • numele
  • pozitia vizata
  • prezentare personala
  • motivatie
  • calificari (ISACA, altele profesionale, sistem de invatamant)
  • opțional o poză și link la profilul linkedin