Certificarea CISM

Ce este CISM?

Certified Information Security Manager (CISM) – Manager Certificat în Securitatea Informațiilor – este o certificare unică concentrată pe management, care a fost obținută de către mai mult de 16.000 de profesioniști de la introducerea sa în 2003.  Spre deosebire de alte certificări de securitate, CISM este dedicată persoanelor care gestionează, realizează designul, supraveghează şi evaluează securitatea informațională a unei organizații.

Cine beneficiază de certificare CISM?

Certificarea CISM este pentru persoanele (fizice) care proiectează, dezvoltă şi gestionează securitatea informațiilor organizaționale și care au experienţă în următoarele domenii:

  • Guvernanța securității informaţionale;
  • Managementul riscului informaţiilor;
  • Dezvoltare programului de securitate a informaţiilor;
  • Managementul programului de securitate a informaţiilor;
  • Managementul incidentelor.

De ce CISM?

CISM demonstrează experienţă reală: Cererea de personal calificat în managementul securităţii informaţiei este în creştere. Obținerea unei certificări CISM vă va oferi un avantaj competitiv. Numeroase organizații private şi agenţii guvernamentale recunosc tot mai mult, impun ca cerință şi se aşteaptă ca angajații lor din domeniul IT si Sistemelor Informaționale să deţină această certificare. Certificarea CISM:

  • Demonstrează înţelegerea relaţiei dintre un program de securitate a informaţiilor şi obiectivelor şi țintele generale ale afacerii;
  • Te distinge ca având nu numai expertiza de securitate a informaţiilor, dar și cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea şi managementul unui program de securitate a informaţiilor;
  • Te poziționează într-o reţea de elită a profesioniștilor.

CISM sporeşte credibilitatea şi recunoaşterea: CISM este recunoscut la nivel mondial ca certificarea principală pentru managerii de securitate a informaţiilor. CISM combină succesul trecerii unui examen complex cu recunoaşterea experienței anterioare, experienţa de management şi educaţională, oferindu-vă o mai mare credibilitate în societate.

CISM înseamnă un mai mare potenţial de câştig şi avansarea în carieră: Studii recente independente poziționează constant CISM ca fiind unul dintre primele doua cele mai căutate și bine plătite certificări IT.

Pentru mai multe informații privind certificarea CISM puteți acces pagina internaționala ISACA:

Dintre membrii din România, pe 6 noiembrie 2012 erau înregistrați 55 de membri cu certificarea CISM.