Îndatoriri

Printre îndatoririle membrilor ISACA se numără:

  • Respectarea codului etic;
  • Participarea la Adunarea Generală a Membrilor ISACA România;
  • Participarea la şedinţele şi evenimentele ocazionale ale chapter-ului.

ISACA a instituit Codul de Etică Profesională pentru a ghida conduita personală și profesională a membrilor Asociației și/sau titularilor certificărilor.

Membrii și titularii certificărilor ISACA trebuie:

  1. Să sprijine punerea în aplicare, şi să încurajeze respectarea, standardelor, procedurilor şi controalelor specifice ale sistemelor informaționale;
  2. Să își îndeplinească atribuțiile cu obiectivitate, conştiinciozitate profesională,în conformitate cu standardele profesionale și cele mai bune practici;
  3. Să servească în mod legal și onest interesul beneficiarilor menținând în același timp standarde înalte de conduită și caracter și să nu se angajeze în acțiuni ce discreditează profesia;
  4. Să asigure caracterul intim și confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor lor, cu excepția cazului în care divulgarea acestora este impusă de o autoritate legală. Aceste informații nu vor fi folosite în beneficiu personal și nici nu vor fi puse la dispoziția altor persoane;
  5. Să menţină competenţa în domeniile lor şi să întreprindă numai acele activităţi, pe care pot să le finalizeze la standarde profesionale
  6. Să informeze părţile implicate cu privire la rezultatele activităţii desfăşurate, dezvăluind toate faptele semnificative cunoscute;
  7. Să sprijine pregătirea profesionala a părţilor interesate îmbunătăţindu-le înţelegerea cu privire la securitatea și controlul sistemelor informaționale.

Nerespectarea acestui Cod de etică profesională poate duce la o investigarea conduitei membrului în cauză şi/sau a titularului certificării şi, în cele din urmă, la măsuri disciplinare.