Membri noi

Calitatea de membru ISACA implică completarea formularului standard (nici un alt tip de document nu este valabil) şi plata taxelor stabilite de către Asociaţie şi de filiala locală.

Cotizaţiile pentru anul în curs trebuie plătite înainte de 1 ianuarie, calitatea de membru expirând la data de 31 decembrie. Dacă o persoană  întârzie plata taxei mai multe de 60 de zile faţă de această dată îşi pierde calitatea de membru ISACA.

Filiala locală poate modifica formularul astfel încât:

  • Să includă sumele datorate local;
  • Să adauge adresa locală pentru efectuarea plăţilor
  • Să includă echivalentul taxelor în monedă naţională atunci când se încurajează plata locală sau când procedurile contabile impun o astfel de abordare

Ultima versiune de formular de aplicaţie poate fi descărcată de aici: www.isaca.org/join.

În conformitate cu statutul ISACA International, membrii ISACA trebuie să fie afiliaţi unui Chapter (filială) local.

Chapterul ISACA România este identificat prin numărul 172.

Statutul ISACA nu permite unei persoane să fie membru al unei filiale locale fără a fi membru ISACA International.

Membrii noi sunt încurajaţi să transmită formularul de aplicaţie direct la ISACA International!

Cotizaţii şi modalităţi de plată

Chapter Dues Rate (all amounts in US Dollars)

New Member

$50.00

Renewing Member

$50.00

New Student Member

$0.00

Renewing Student Member

$0.00

Retired Member

$0.00

University Advocate

$20.00

International Dues Rate (all amounts in US Dollars)

New Member Online

$145.00

New Member Fax/Mail

$165.00

Renewing Member

$135.00

Student Member

$25.00

Retired Member

$67.50

University Advocate

$0.00

ISACA International pune la dispoziţie 3 modalităţi de plată a cotizaţilor:

  • Plata prin cec în USD şi transmiterea aplicaţiei prin fax sau poştă către departamentul Membership al ISACA International
  • Plata prin transfer bancar şi transmiterea aplicaţiei şi a unei copii după documentul de transfer prin email (membership@isaca.org), fax sau poştă către departamentul Membership al ISACA International
  • Plata on line

ATENŢIONARE:

Niciodată nu se transmit detalii despre cardul bancar prin email. În cazul în care plata se face anterior transmiterii formularului de aplicaţie, analiza aplicaţiei va întârzia până la primirea tuturor documentelor doveditoare.

Dacă plata cotizaţiilor nu a inclus şi suma datorată filialei locale, prelucrarea aplicaţiei va fi întârziată până la efectuarea tuturor plăţilor.

ISACA România analizează în prezent posibilitatea ca toate taxele, cotizaţiile şi orice alte costuri care pot fi facturate de ISACA, să fie facturate local, în România. Până la definitivarea acestor proceduri ne puteţi contact pentru mai multe informaţii la adresa noastră de contact@