Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (en. ENISA) este o agenţie Europeană, un centru de excelenţă, pentru statele membre şi instituţiile europene, ce activează în domeniul securităţii rețelelor și a datelor. Agenţia facilitează contacte între instituțiile europene, statele membre precum si actori din zona privată, şi industrie.

În cursul acestui an ENISA a lansat o ediţie on-line actualizată a “Rapoartelor de ţara” cu privire la securitatea reţelelor şi a datelor (en. NIS – Network and Information Security). “Rapoartele de ţară” oferă o privire de ansamblu unică a peisajului actual al securităţii reţelelor şi datelor, în cele 27 de state membre ale UE şi cele trei ţări din Spaţiul Economic European (SEE: Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Publicaţia constată că ţările europene prezintă o structura foarte variată în modul în care acestea sunt pregătite să răspundă criminalităţii informatice şi atacurilor informatice. Actualizate şi extinse pentru această a treia ediţie, “Rapoartele de ţară” oferă o imagine de ansamblu şi rapoarte detaliate, separat privind cele 30 de ţări menţionate mai sus.

Aceste rapoarte oferă o prezentare generală a principalelor activităţi cu privire la securitatea reţelelor şi a datelor, interacţiunile părţilor interesate, mecanisme de schimb de informaţii, platforme de cooperare, tendinţe, bune practici, studii de caz şi date specifice pentru fiecare ţară în parte. Fiecare raport naţional evidenţiază arii ca: strategia de ţară privind securitatea reţelelor şi a datelor,  cadrul legal de reglementare şi politicile importante, principalele părţi interesate şi a mandatului lor precum şi roluri şi responsabilităţi pe plan naţional cu privire la securitatea reţelelor şi a datelor.

O constatare generală sugerează că majoritatea ţărilor fac eforturi majore în realizarea de progrese în acest domeniu. Cazurile de succes cu privire la securitatea reţelelor şi a datelor – în domenii precum gestionarea incidentelor de securitate şi raportarea lor, managementul riscului,  rezilienţa reţelei, confidenţialitate şi încredere, creşterea gradului de conştientizare – sunt prezentate ca sursă de inspiraţie pentru alţii.

Mai multe detalii pe site-ul ENISA.