La fiecare 5 ani ISACA revizuiește “job practice” definite ca cerinţe pentru obţinerea certificării CISA cu scopul de a reflecta cât mai bine modificările şi tendiţele domeniului. Versiunea din acest an a manualului CISA vine cu cîteva modificări în ceea ce privește structurarea materiei. Chiar dacă este principala sursă bibliografică din care se învață, nu trebuie considerată şi singura!

Ultimele actualizări se găsesc aici.

Nu trebuie omis că întrebările din timpul examenului testează cunoașterea practică a aplicării teroriei din manual!

CRM 2010

CRM 2011

1. The IS Audit Process (10%)

1. The Process of Auditing Information Systems (14%) 

2. IT Governance (15%)

2. Governance and Management of IT (14%)
……

2.13 Business Continuity Planning
2.14 Auditing Business Continuity

3. Systems and Infrastructure Life Cycle Management (16%)

3. Information Systems Acquisition, Development and Implementation (19%)

4. IT Service Delivery and Support (14%)

4. Information Systems Operations, Maintenance and Support (23%)
….
4.7 Disaster Recovery Planning

5. Protection of Information Assets (31%)

5. Protection of Information Assets (30%)

6. Business Continuity and Disaster Recovery  (14%)

 Eliminat

Succes!