Riscul auditării

Riscul auditării

Conform definiţiei, auditul sistemelor informaţionale are drept obiective protecţia activelor, integritatea datelor eficacitatea şi eficienţa sistemului. De exemplu, atât auditorii interni cât şi cei externi caută să identifice care sunt pierderile materiale sau...