CISA

CISA Logo - Certified Information Systems Auditor
CISA (Certified Information Systems Auditor) este certificarea cea mai populară a ISACA.
Din 1978, examenul CISA măsoară excelenţa în domeniul auditului de sisteme informatice, control şi securitate. CISA a crescut până la nivel unei recunoaşteri globale şi a fost adoptată la nivel mondial ca un simbol al performanţei.
La nivel mondial există în acest moment peste 85000 de certificări CISA în peste 160 de ţări, iar certificarea CISA este în acest moment certificarea preferată de indivizi şi companii pentru demonstrarea profesionalismului în domeniul auditului de sisteme informatice.

ISACA România Chapter include în prezent 159 persoane deţinătoare ale acestei certificări. (informație actualizată pe 6 noiembrie 2012)

Paşi care trebuie urmaţi pentru a obţine certificarea CISA sunt următorii:

 1. Înregistrarea pentru examen;
 2. Pregătirea pentru examen;
 3. Examinarea propriuzisă;
 4. Aplicarea pentru certificare;
 5. Menţinerea certificării.

ISACA România vă poate asista în orice etapă a certificării, punându-vă la dispoziţie informaţii, materiale şi unelte necesare şi utile în obţinerea şi menţinerea certificării.

Pentru suport cu privire la această certificare puteţi să luaţi legătura cu noi la adresa email cisa @ isaca.ro sau pe adresa de contact @ isaca.ro

România

 • În Romania, băncile care doresc implementarea instrumentelor electronice de plată la distanţă, precum Internet banking sau home banking, sunt obligate de lege să fie auditate anual, iar auditul să fie condus de către un auditor certificat CISA;
 • În cerințele minime obligatorii de auditare a sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aşa cum este definit în Instrucțiunea CNVM nr.2/2011, auditorii IT care auditează sistemele informatice trebuie să fie membrii activi ISACA şi să deţină certificarea CISA;
 • În Cerințele tehnice pentru participanții la sistemul electronic de plăți (SEP), ale TransFond si B.N.R. cer ca auditorul IT să deţină certificarea CISA.

Recunoaşterea CISA

 • Asociația Națională a Companiilor de Asigurări (NAIC) din America a inclus CISA între certificările aprobate pentru examinatorii IT calificați. Conform NAIC, examinatorii IT trebuie să aibă cunoștințe suficiente, pregătire şi experiență pentru a realiza partea de IT a unui audit financiar;
 • CISA a fost listată în 2011 de către Foote Partners’ în lista semi-anuală “HOT LIST Forecast” în primele 5 certificări care îşi vor creşte valoarea în următoarele 6 luni;
 • Global Knowledge şi TechRebulic s-au asociat pentru a realiza Raportul Veniturilor şi aptitudinilor IT pentru 2011, un chestionar complex asupra salariilor din mediul IT. Salariile medii a celor certificați CISA şi CISM se regăsesc în categoria de securitate a Salariilor în funcție de Certificări Cunoscute;
 • SC Magazine a selectat din nou CISA ca finalistă a secțiunii din 2011 „Programul celor mai bune certificări profesionale” din cadrul categoriei Premii Profesionale. CISA a fost desemnată ca finalistă de către un grup de 22 de directori de securitate a informației (CISO) din cadrul unor mari companii din sectorul privat şi public;
 • CISA a fost recunoscută de în 2010 de către IT Skills and Certifications Pay Index (ITSCPI) din cadrul firmei independente de cercetare, ca cea mai bine plătita certificare IT. Şi CISM a câștigat de asemenea un loc în lista celor cu veniturile cele mai mari;
 • S-a decis ca auditurile realizate de către terțe părți la nivelul Smart Order Routing pe piața indiana a valorilor mobiliare sa fie realizate de către CISA sau echivalent;
 • În regulamentul US Drug Enforcement Administration (DEA) se menționează că CISA este una din cele două certificări acceptate pentru terțe parți care îndeplinesc cerințele necesare pentru a realiza audituri solicitate pentru aplicațiile electronice pentru emiterea rețetelor;
 • Global Knowledge a realizat în August 2011 „Topul Funcțiilor IT pentru anul 2010 şi mai departe” sugerând că auditorii de sisteme informatice să obţină certificarea CISA , iar certificarea CISM să fie certificarea primară pentru managerii de securitate IT;
 • Reserve Bank din India solicită personal calificat CISA pentru realizarea auditurilor IT asupra infrastructurii tehnologiei informatice a tuturor băncilor care dețin titluri de stat;
 • Institutul DRII pentru Managementul Continuității recunoaște aplicanţii pentru certificări DRII care dețin certificări CISA valide şi oferă o reducere de 10% la cursuri pentru acești  aplicanţi. Persoanele certificate CISA se califică pentru certificarea CBLA (Certified Business Continuity Lead Auditor), nemaifiind nevoie de dovedirea experienței;
 • The Securities Exchange Board din India solicită ca auditurile de sistem bianuale la fondurile mutuale să fie realizate de către auditori independenți care sunt certificați CISA/CISM sau echivalent;
 • În ultimii 3 ani CISA a câștigat acreditarea în cadrul Standardului Internaţional ANSI/ISO/IEC 17024 din partea Institutului Naţional American de Standarde. Această acreditare este un punct de referinţă pentru organizaţii globale care certifică persoane în toată lumea;
 • O nouă lege din California recunoaște CISA ca o certificare aprobată care să întrunească cerințele legislative ale Electronic Recording Delivery System;
 • Toți examinatorii asistenți angajați de care US Federal Reserve Banks trebuie să treacă examenul CISA înainte de a fi eligibili pentru numirea în funcție;
 • CISA este una dintre cele două certificări recunoscute de către Washington USA, pentru a califica o persoana ca profesionist în securitatea computerelor;
 • Bursa națională de valori mobiliare din India a recunoscut CISA ca necesitate în realizarea auditurilor de sistem;
 • În Hong Kong, membrii ai ISACA care au deținut certificare CISA pentru cel puţin patru ani au dreptul de a vota consilierii legislativi ai orașului, în calitate de reprezentanţi ai categoriei IT dintre circumscripţiile funcţionale.