Cod de Etică

Cod de Etică Profesională

Organizatia internationala ISACA a instituit Codul de Etică Profesională pentru a ghida conduita personală și profesională a membrilor Asociației și/sau titularilor certificărilor.

 

Membrii și titularii certificărilor ISACA trebuie:

  1. Să sprijine punerea în aplicare, şi să încurajeze respectarea standardelor, procedurilor şi controalelor specifice ale sistemelor informaționale pentru a asigura eficienta managementui si guvernantei sistemelor de securitate a informatiei
  2. Să își îndeplinească atribuțiile cu obiectivitate, conştiinciozitate profesională, în conformitate cu standardele profesionale și cele mai bune practici;
  3. Să servească în mod legal și onest interesul beneficiarilor menținând în același timp standarde înalte de conduită și caracter și să nu se angajeze în acțiuni ce discreditează profesia;
  4. Să asigure confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor lor, cu excepția cazului în care divulgarea acestora este impusă de o autoritate legală. Aceste informații nu vor fi folosite în beneficiu personal și nici nu vor fi puse la dispoziția altor persoane;
  5. Să menţină competenţa în domeniile lor şi să întreprindă numai acele activităţi, pe care pot să le finalizeze la standarde profesionale
  6. Să informeze părţile implicate cu privire la rezultatele activităţii desfăşurate, dezvăluind toate faptele semnificative cunoscute;
  7. Să sprijine pregătirea profesionala a părţilor interesate îmbunătăţindu-le înţelegerea cu privire la securitatea și controlul sistemelor informaționale

 

Nerespectarea acestui Cod de etică profesională poate duce la investigarea conduitei membrului în cauză şi/sau a titularului certificării şi, în cele din urmă, la retragerea certificarii.

Declaratie de impartialitate

 

ISACA respecta principiul impartialitatii prin asigurarea unul climat nediscriminatoriu pentru toti membrii, candidatii, administratorii, voluntarii, subcontractorii sau clientii organizatiei. Boardul de conducere al ISACA, managerii si alti membrii ai personalului inteleg importanta impartialitatii in activitatile pe care le desfasoara. Orice abatere de la aceste principii vor trebui raportate punctului de contact privind etica la http://isaca.ethicspoint.com.

Politica privind hartuirea

 

ISACA interzice orice comporament de hartuire sau comporatmente care creeaza un mediul intimidant, ostil sau agresiv fata de directori si manageri, membrii, angajati sau alti collaborator. Comportamentele includ, fara a se limita, la: comportament fizic sau verbal denigrant sau ostil sau care indreapta astfel de comportamente catre un individ datorita rasei, culorii pielii, religiei, sexului, originii nationale, orientarii sexuale, varstei, handicapului, statutului de veteran sau alte caracteristici similar.

ISACA interzice de asemenea comportament care ar putea sa insemne hartuire sexuala. Astfel de comporamente include, fara a se limita la: avansuri sexuale, cereri de favoruri sexuale, mai ales cand astfel de comportament intervin in eforturile persoanei in beneficiul ISACA si care creeaza un climat intimidant, ostil sau agresiv.

 

Plangeri si reclamatii

 

Oricine crede ca a fost suspus unui comportament de hartuire sau a fost martor la un astfel de comportament si care implica un director, manager, angajat, membru sau participant al ISACA trebui sa raporteze de indata catre departamentul de resurse umane al ISACA la adresa HR@isaca.rog. Plangerile pot fi depuse si anonim, fie prin intermediul patformei http://isaca.ethicspoint.com, sau accesand numarul de telefon 1-855-207-1017.

ISACA va investiga toate plangerile rapid si consecvent, tinand seama de sensitivitatea si confidentialitatea situatiei. ISACA incurajeaza toti membrii si participantii sa utilizeze procedura de depunere a plangerilor. ISACA interzice masurile de retailere impotriva membrilor sau a participantilor care au facut o plangere legitima bazata pe principiul bunei credinte ca el sau ea au fost martorii unei hartuiri sau care au cooperat la investigatii pentru astfel de plangeri.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati informatiile in limba engleza la adresa: Code of Professional Ethics-Frequently Asked Questions